#سانچی #نفت_کش #نفتکش_سانچی #دریا #دریانوردان #sanchi https://t.co/ZnelILnmml

#سانچی #نفت_کش #نفتکش_سانچی #دریا #دریانوردان #sanchi https://t.co/ZnelILnmml

7h / 0 Retweets / 1 Likes

Other Tweets of Elyas Sanati

اسپوتنیک ایران twitter profile اسپوتنیک ایران

ناراحتی همسر مهندس سانچی از شرایط موجود +ویدئو https://t.co/8swf6xp5ND https://t.co/S5S7J5hibq

ناراحتی همسر مهندس سانچی از شرایط موجود +ویدئو https://t.co/8swf6xp5ND https://t.co/S5S7J5hibq

mojgan oladi twitter profile mojgan oladi

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

فرشيد تابش twitter profile فرشيد تابش

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

مهروناهید twitter profile مهروناهید

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

K.keivanloo twitter profile K.keivanloo

RT @kkeivanlou: امان از این لحظه که میبینی و می سوزی
.
#دفاع_مقدس
#نفتکش_سانچی https://t.co/QiWuICLF0w

RT @kkeivanlou : امان از این لحظه که میبینی و می سوزی . #دفاع_مقدس #نفتکش_سانچی https://t.co/QiWuICLF0w

وضعیت twitter profile وضعیت

RT @euronews_pe: هرآنچه دربارۀ حادثۀ غرق #نفت‌کش_ایرانی «#سانچی» می‌دانیم https://t.co/jQMmmZdLA4 https://t.co/IKaFHmcUkw

RT @euronews_pe : هرآنچه دربارۀ حادثۀ غرق #نفت‌کش_ایرانی «#سانچی» می‌دانیم https://t.co/jQMmmZdLA4 https://t.co/IKaFHmcUkw

Dentii twitter profile Dentii

RT @yaminpour: یکسال گذشت...
ساعت‌های بُهت و دلهره 
روحشان شاد یادشان گرامی 
#شهدای_آتشنشان
#پلاسکو 
#سانچی https://t.co/dk7eaUGdg4

RT @yaminpour : یکسال گذشت... ساعت‌های بُهت و دلهره روحشان شاد یادشان گرامی #شهدای_آتشنشان #پلاسکو #سانچی https://t.co/dk7eaUGdg4

مهرداد twitter profile مهرداد

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

IRAN MARD twitter profile IRAN MARD

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

ايران اَوينِ من twitter profile ايران اَوينِ من

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

آذر twitter profile آذر

RT @ShahbanouFarah: سانحه #نفتکش_سانچی 
https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

RT @ShahbanouFarah : سانحه #نفتکش_سانچی https://t.co/QeBWtiXwvS https://t.co/89boaCTAUc

Popular Trends on Twitter


Popular Pictures on Twitter